Vare, Silvi

Silvi Vare

Silvi Vare (17. VII 1939 Pajumõisa küla, Kihelkonna vald), keeleteadlane, filoloogiadoktor (1994). Lõpetas 1963 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. Töötanud 1963–67 Lihula keskkoolis õpetajana, 1972. aastast Eesti Keele Instituudis (1982. aastast vanemteadur) ja 1998–2002 Tallinna Pedagoogikaülikoolis (vanemteadur); 1994–97 oli Keeleameti nõunik. Uurinud eesti keele sõnamoodustust ja esitanud teoreetilised alused eesti sõnamoodustuse kui terviku kirjeldamiseks. Koostanud tänapäeva eesti keele noomenituletuse esimese põhjaliku käsitluse, lähtudes vahetutest moodustajatest, ja viinud uut tüüpi käsitlusviisi gümnaasiumi emakeeleõpetusse. Uurinud ja tutvustanud teise keele õpetamise ning kakskeelsuse arendamise põhimõtteid ja metoodikaid, et tõsta muukeelsetele lastele eesti keele õpetamise taset. „Eesti keele grammatika” I–II (1993–95) autoreid.

Eesti Vabariigi teaduspreemia (1996), ajakirja Keel ja Kirjandus aastapreemia (1993, 2001).

Töid

 • Lähtekohti eesti derivatsiooni käsitluseks (1979)
 • Nimisõnaliited tänapäeva eesti kirjakeeles (1981)
 • Omadussõnaliited tänapäeva eesti kirjakeeles (1984)
 • Nimi- ja omadussõnatuletus tänapäeva eesti kirjakeeles: doktoriväitekiri (1994)
 • Keelehärm: eesti keele probleemseid piirkondi (2003, autoreid)
 • Eesti keel vene koolis (2004)

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 1982–1991 Pedagoogika Teadusliku Uurimisinstituudi juures asuva eesti keele õppekirjanduse komisjoni liige 
 • 1995–1999 haridusministrit nõustava keeleasjade komisjoni liige 
 • 2000–2001 Euroopa keelteaasta korraldamise Eesti komitee liige 
 • 2001–2003 Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele ja soome-ugri keelte magistritööde kaitsmise nõukogu liige 
 • 2001–2005 Eesti keelenõukogu liige
 • 2002–2003 Tallinna Ülikooli teadusnõukogu liige
 • 2002–2006 Emakeele Seltsi juhatuse liige
 • 2003–2006 eesti keele tasemeeksamite süsteemi ja korraldamise küsimustes haridus- ja teadusministrit nõustava komisjoni liige
 • 1961– Emakeele Seltsi liige
 • 2004– Eesti Rakenduslingvistika Ühingu asutajaliige
 • 2007– Eesti keelehariduspoliitika ülevaate koostamise komisjoni (Haridus- ja Teadusministeeriumi juures) liige 
 • 2008– Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige
 • 2010– F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni (Haridus- ja Teadusministeeriumi juures) liige  

Kirjandus

 • P. Alvre. Silvi Vare filosoofiadoktoriks. – Keel ja Kirjandus 1995, 8
 • Kiriusutelu Silvi Varega. Küsitlenud K. Kerge. – Keel ja Kirjandus 2004, 7
 • M.Ehala, M. Hint, R. Kasik jt. Silvi Vare 70. – Keel ja Kirjandus 2009, 7

EE 14,2000; muudetud 2011